Ücret Politikası

Filistin Araştırmaları Dergisi ücretsiz politikası izlemektedir. Üniversite, dernek, gibi kurumlardan doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir sübvansiyonu veya reklam hizmeti veya üyelik gibi geliri yoktur; ancak gönüllülüğe dayanır. Yayımlanan makaleler için yazara herhangi bir ücret ödenmez ve de yazardan ücret talep edilmez. Dergimiz makale gönderimi, makale-editörlük süreçleri veya yayın ücreti vb herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makaleler basılı ve dijital olmak üzere ücretsiz erişime açıktır.

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 


Tarandığı Uluslararası İndexler/ Abstracting & Indexing: INDEX COPERNICUS | SCIENTIFIC INDEXING | CEEOL | DRJI | İSAM | ASOS İNDEKSFilistin Araştırmaları Dergisi- FAD

[Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة الدراسات الفلسطينية ]

ISSN: 2587-2532

E-ISSN 2587-1862 

www.filistin.org