Year 2018, Volume , Issue 3, Pages 20 - 43 2018-08-15

Filistin’de Kalkınmanın Ekonomi Politiği: Parçalanmış Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Kurumlar

Emre SAYGIN [1]


Filistin, küresel güç mücadelesinin merkezinde yer alan Ortadoğu bölgesinin jeo-politik, jeo-ekonomik ve jeo-kültürel önemi haiz bir noktasında bulunan, kadim bir topluluğun yurdudur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde nispeten müreffeh bir yaşam sürülen Filistin toprakları, imparatorlukların dağıldığı 20 nci yüzyılın başından günümüze değin, İsrail tarafından politik, askeri ve ekonomik şiddete maruz bırakılmaktadır. İsrail’in her geçen gün düzeyini arttırdığı çok yönlü baskı ve abluka politikası, Filistin ülkesinin bölünmesine ve kurumsal devlet yapılanmasının teşekkül ettirilememesine neden olduğu gibi, günümüzde esasen Filistin toplumunun asgari hayat koşullarının dahi sürdürülebilirliğini tehdit eder bir vaziyet almıştır. Toprak bütünlüğü bulunmayan sui generis bir ülke örneği olarak Filistin’de, parçalanmış siyasal, toplumsal ve ekonomik kurumların ne şekilde yeniden inşa edilerek bütünsel bir kalkınma hamlesine (ekonomik intifada) tahvil edilebileceğinin anlaşılabilmesi maksadıyla kurumsal yapının mevcut durumunun tespit edilmesi bu çalışmanın ana hedefidir. 
Filistin, Abluka Ekonomisi, Kalkınma, Kurumlar, Ekonomi Politik
 • Abbadi, Suleiman M. “Economic Development Under Occupation: The Palestinian Case.” Journal of International Business and Economics 4 No.1 (2016): 49-60.
 • Abdelkarim, Naser. Reforming the Economic Policies in Palestine: Towards Equitable and Sustainable Growth. Palestine: Palestine General Fedration of Trade Union (2014).
 • Abdelkarim, Naser, Said Alawneh. “The Relationship between Corporate Governance and the Perform and the Performance of Palestinian Firms: An Empirical Study.” The International Journal of Business and Finance Research3 No.2 (2009): 105-120.
 • Abdelnour, Samer. “A New Model for Palestinian Development.” LSE Discussion Paper (2010).
 • Ackerman, John. “Co-Governance for Accountability: Beyond Exit and Voice.” World Development 32 No.3 (2003): 447-463.
 • Adak, Mehmet. “MENA Bölgesinde Ekonomik Büyüme.” Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı. ed. Hamdi Genç, Ferhat Sayım. Bursa: Marmara Kitap Merkezi Yayıncılık (2011): 29-61.
 • Adıgüzel, Uğur, Tayfur Bayat. “Tarihsel Süreçte Filistin Ekonomisi ve Dış Ticareti.” Filistin Ekonomisi. ed. C. Can Özcan, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları (2015): 137-159.
 • Aksoy, Mine. “MENA Ülkelerinde Menkul Kıymet Borsaları.” Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı. ed. Hamdi Genç, Ferhat Sayım. Bursa: Marmara Kitap Merkezi Yayıncılık (2011): 217-243.
 • Arnon, A., J. Weinblatt. “Sovereignty and Economic Development: The Case of Israel and Palestine.” The Economic Journal No.111 (2001): 291-308.
 • Atmaca, Ayşe Ömür. “Filistin Baharı: Yükselen Umutlar ve Kaybedilen Barış.” Filistin Araştırmaları Dergisi No.1 (Yaz 2017): 61-79.
 • Awad, Basem. Filistin’de Güvenliğin, Ekonomik Gelişmenin ve Demokrasinin İnşası: (1993-2015). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü (2016).
 • Cankara, Yavuz, Pınar Özden Cankara. “Batı Şeria Duvar İnşasının Filistin Halkına Ekonomik, Siyasal ve Kültürel Etkileri.” Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 1 No.1 (2012): 1239-1250.
 • Demirhan, Habip, Mehmet Dağ. “Filistin Ekonomik Yapısı ve Vergi Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme.” International Journal of Academic Value Studies 3 No.16 (2017): 419-428.
 • Dumludağ, Devrim. “Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Kalkınma.” Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar. ed. A. Faruk Aysan, D. Dumludağ. Ankara, İmge Yayınevi (2014): 15-36.
 • Dünya Bankası. Building the Palestinian State: Sustaining Growth, Institutions, and Service Delivery (2011).
 • Dünya Bankası. Country and Lending Groups. (çevrimiçi: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/a rticles/906519-world-bank-country-and-lending-groups, erişim: 02.03.2018).
 • Dünya Bankası. Dünya Kalkınma Göstergeleri Bilgi Bankası. (çevrimiçi, http://databank.worldbank.org/data/r eports.aspx?source=world-development-indicators, erişim: 02.03.2018).
 • Dünya Bankası. Dünya Yönetişim Göstergeleri – 2017 Update. (çevrimiçi: http://info.worldbank.org/Governance wgi/#home,erişim: 13.02.2018).
 • Ediz, İsmail. “Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Filistin’de Toplum ve Siyaset.” Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 2 No.2 (2015): 141-176.
 • Ersoy, Tuğçe. “Filistin/İsrail.” Modern Orta Doğu Siyasi Tarihi. ed. Hasan Öztürk, İstanbul: Bilgesam Yayınları (2016): 55-82.
 • Ertosun, Erkan. “İslam, Filistinli Örgütler ve Kudüs.” Dini Jeopolitik Yaklaşımıyla Orta Doğu. 2’nci Baskı. ed. E. Akçay, E. Ertosun, M. Akpınar. Ankara: Akçağ Yayınları (2014): 123-146.
 • Fraser Institute. Economic Freedom of the Arab World: 2017 Annual Report. ed. S. B. N. Al Ismaily vd. (2017).
 • Fromkin, David. Barışa Son Veren Barış - Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı? 1914-1922. 4’üncü Baskı. çev. Mehmet Harmancı. İstanbul: Epsilon Yayınları (2004).
 • Gelvin,James L. Modern Orta Doğu Tarihi 1453-2015. çev. Güneş Ayas. İstanbul: Timaş Yayınları (2016).
 • Gözler, Kemal. Anayasa Hukukunun Genel Teorisi Cilt 1. 1’inci Baskı, Bursa: Ekin Yayınları (2001).
 • Hewko, John. “Foreign Direct Investment-Does the Rule of Law Matter?.” Carnegie Endowment for International Peace-Democracy and Rule of Law Project Working Paper No.26 (2002): 1-32.
 • Hodrob, Rami. “The Impact of Foreign Direct Investment on Palestinian Economic Growth.” International Journal of Economics and Financial Issues 7 No.4 (2017): 550-557.
 • Huynh, Kim P., David T. Jacho-Chávez. “Growth and Governance: A Nonparametric Analysis.” Journal of Comparative Economics 37 No.1 (2009): 121-143.
 • Karabulut, Tahsin. “Filistin’de Yoksulluğun Boyutları ve Yoksullukla Mücadele.” Filistin Ekonomisi. ed. C. Can Özcan, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları (2015): 49-71.
 • Karaman, M. Lütfullah. “Filistin.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 13 (1996): 89-103.
 • Karagöl, Erdal Tanas. “Abluka Altında Bir Ekonomi: Filistin Ekonomisi.” SETA Perspektif No.59 (2014): 1-5.
 • Kaufmann, Daniel, Aaart Kraay, Massimo Mastruzzi. “The Worldwide Governance Indicators- Methodology and Analytical Issues.” The World Bank Policy Research Working Paper No.5430 (2010).
 • Knack, Stephen, Philip Keefer. “Institutions And Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures.” Economics and Politics 7 No.3 (1995): 207-227.
 • Lang, Hardin, Rudy de Leon. Strengthening the Palestinian Economy to Keep a Two-State Solution Viable. Washington DC: Center for American Progress (2016).
 • Millennium Challenge Corporation. Regulatory Quality Indicator-Description. (çevrimiçi: https://www.mcc.go v/pages/selection/Indicator/regulatory-quality-indicator, erişim: 01.02.2018).
 • North, Douglass C. Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans. çev. Gül Çağalı Güven. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları (2002).
 • Owen, Roger, Şevket Pamuk. 20. Yüzyılda Ortadoğu Ekonomileri Tarihi. çev. Ayşe Edirne. İstanbul: Sabancı Üniversiteleri Yayınları (2002).
 • Özcan, Ceyhun Can, Şaban Nazlıoğlu, Selim Kayhan. “Filistin’de Bankacılık ve Finansal Yapı.” Filistin Ekonomisi. ed. C. Can Özcan, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları (2015): 161-170.
 • Özşahin, M. Cüneyt. “Dünden Bugüne Filistin.” Filistin Ekonomisi. ed. C. Can Özcan, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları (2015): 9-24.
 • Öztürkler, Harun. “Filistin Ekonomisinin Genel Özellikleri.” Ortadoğu Analiz 5 No.49 (2013): 62-68.
 • Pappé, Ilan. Ortadoğu’yu Anlamak. çev. Gül Atmaca. İstanbul: NTV Yayınları (2009).
 • Palestine Central Bureau of Statistics, General Government Finance Statistics in Palestine for years 2010-2016, çevrimiçi: http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/e-GFS%202010-2016.htm, erişim: 04.04.2018).
 • Palestine Exchange. About Palestine Exchange. (çevrimiçi: http://www.pex.ps/PSEWEBSITE/English /AboutPSE.aspx?TabIndex=0, erişim: 30.04.2018).
 • Palestine Monatery Authority. Annual Report 2016 (2017).
 • Sabella, Anton R., Wojdan A. Farray, Maisa Burbar, Dana Qaimary. “Entrepreneurship and Economic Growth in West Bank, Palestine.”Journal of Development Entrepreneurship 19 No.1 (2014): 1-15.
 • Storm, Lise. “Ortadoğu’da Etnik-Ulusal Azınlıklar – Berberiler, Kürtler ve Filistinliler.” Ortadoğu Tarihi - Dini, Siyasi, Kültürel ve Ekonomi Perspektiften. ed. Youssef M. Choueiri. çev. Fethi Aytuna. 549-575. İstanbul: İnkılâp Kitabevi (2005).
 • Tekdal Fildiş, Ayşe. “Filistin-İsrail Sorununun Göz Ardı Edilen Tarafı: İsrail’in Filistinli Vatandaşları.” Filistin Araştırmaları Dergisi No.1(Yaz 2017): 80-92.
 • T. C. Ekonomi Bakanlığı. Filistin-Genel Ekonomik Durum (2018). (çevrimiçi, https://www.ekonomi.gov.tr, erişim: 02.03.2018).
 • The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2017 - Free Speech Under Attack (2018).
 • The Palestine Basic Law. (çevrimiçi, https://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law/2003-amended-basic-law, erişim: 12.05.2018).
 • UNCTAD. Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People: Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory (2017).
 • UNDP. The 2014 Palestine Human Development Report - Development for Empowerment (2015).
 • Ünay, Sadık. “Küresel Değişim Dinamikleri ve Ortadoğu Ekonomi Politiği.” Ortadoğu Yıllığı 2008. ed. K. İnat, M. Ataman, E. Doğan. İstanbul: Küre Yayınları (2009): 403-427.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section RESEARCH ARTICLES
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0003-2939-1562
Author: Emre SAYGIN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 15, 2018

Bibtex @research article { fiad429267, journal = {Filistin Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-2532}, eissn = {2587-1862}, address = {Selçuk Üniversitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, Alaeddin Keykubat Kampüsü, 42003, Konya-TÜRKIYE}, publisher = {Muhammed Mustafa KULU}, year = {2018}, volume = {}, pages = {20 - 43}, doi = {10.34230/fiad.429267}, title = {Filistin’de Kalkınmanın Ekonomi Politiği: Parçalanmış Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Kurumlar}, key = {cite}, author = {Saygın, Emre} }
APA Saygın, E . (2018). Filistin’de Kalkınmanın Ekonomi Politiği: Parçalanmış Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Kurumlar . Filistin Araştırmaları Dergisi , (3) , 20-43 . DOI: 10.34230/fiad.429267
MLA Saygın, E . "Filistin’de Kalkınmanın Ekonomi Politiği: Parçalanmış Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Kurumlar" . Filistin Araştırmaları Dergisi (2018 ): 20-43 <http://filistin.org/en/pub/issue/38879/429267>
Chicago Saygın, E . "Filistin’de Kalkınmanın Ekonomi Politiği: Parçalanmış Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Kurumlar". Filistin Araştırmaları Dergisi (2018 ): 20-43
RIS TY - JOUR T1 - Filistin’de Kalkınmanın Ekonomi Politiği: Parçalanmış Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Kurumlar AU - Emre Saygın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.34230/fiad.429267 DO - 10.34230/fiad.429267 T2 - Filistin Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 43 VL - IS - 3 SN - 2587-2532-2587-1862 M3 - doi: 10.34230/fiad.429267 UR - https://doi.org/10.34230/fiad.429267 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Filistin Araştırmaları Dergisi Filistin’de Kalkınmanın Ekonomi Politiği: Parçalanmış Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Kurumlar %A Emre Saygın %T Filistin’de Kalkınmanın Ekonomi Politiği: Parçalanmış Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Kurumlar %D 2018 %J Filistin Araştırmaları Dergisi %P 2587-2532-2587-1862 %V %N 3 %R doi: 10.34230/fiad.429267 %U 10.34230/fiad.429267
ISNAD Saygın, Emre . "Filistin’de Kalkınmanın Ekonomi Politiği: Parçalanmış Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Kurumlar". Filistin Araştırmaları Dergisi / 3 (August 2018): 20-43 . https://doi.org/10.34230/fiad.429267
AMA Saygın E . Filistin’de Kalkınmanın Ekonomi Politiği: Parçalanmış Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Kurumlar. FAD. 2018; (3): 20-43.
Vancouver Saygın E . Filistin’de Kalkınmanın Ekonomi Politiği: Parçalanmış Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Kurumlar. Filistin Araştırmaları Dergisi. 2018; (3): 20-43.
IEEE E. Saygın , "Filistin’de Kalkınmanın Ekonomi Politiği: Parçalanmış Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Kurumlar", Filistin Araştırmaları Dergisi, no. 3, pp. 20-43, Aug. 2018, doi:10.34230/fiad.429267