ISSN: 2587-2532
e-ISSN: 2587-1862
Founded: 2017
Period: Biannually
Publisher: Muhammed Mustafa KULU
Cover Image
       

BULLETIN OF PALESTINE STUDIES

כתב העת ללימודים פלסטיניים  |  Filistin Araştırmaları Dergisi- FİAD |  مجلة الدراسات الفلسطينية

We have started the preparations for the number tenth after publishing the ninth issue of the journal. We welcome your valuable contribution in the form of research articles and book reviews.Please read the Writing Rules and Editorial Principles before uploading your articles and evaluations by clicking the "Submit Article" button at www.filistin.org

Deadline for submission is NOV 15, 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                      We wish you good works,

Editor 

Abstracting & Indexing: INDEX COPERNICUS | SCIENTIFIC INDEXING | CEEOL | DRJI | İSAM | ASOS İNDEX 

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Makale Çağrısı

http://filistin.org/tr/pub/page/1523

MAKALE ÇAĞRISI
Filistin Araştırmaları Dergisi'nin Gelecek Sayısı Yayınlanacak
Sayın hocalarım merhabalar,
Filistin Araştırmaları Dergisi’nin (FİAD) 9. sayısı Gülsüm POLAT ve Süleyman POLAT editörlüğünde yayınlanmıştır. Son sayı toplam beş akademik araştırma makalesi ve bir kitap tanıtımından oluşmaktadır.
FİAD’ın Kış 2021 yılı 10. sayısının 31 Aralık 2021’e kadar M. Mustafa KULU editörlüğünde yayımlanması planlanmaktadır.
10. sayısı için Türkçe veya yabancı dildeki makalelerinizi 15 Kasım 2021 tarihine kadar gönderebilirsiniz.
Dergimiz Index Copernicus, Scientific Indexing, CEEOL, DRJI ve İSAM gibi uluslararası dizinler tarafından taranmaktadır.
Sıradaki sayı ve gelecek sayılar için makalelerinizi bekleriz.

M Mustafa KULU
Filistin Araştırmaları Dergisi
10. Sayı editörü
Makalelere Online Erişim
Son sayıdaki yeni makalelere online olarak bakmak için, lütfen http://filistin.org/tr/issue/63167 adresini ziyaret ediniz. Siz, meslektaşlarınız ve öğrencileriniz makaleleri tam metin (PDF) olarak görebilecekler ve dergiye sınırsız bir erişimleri olacaktır (FAD açık erişim ve basılı bir dergidir). Eğer derginin eski sayılarını görmek isterseniz, lütfen http://filistin.org/archive adresini ziyaret ediniz.
Online Makale Gönderme
Yayın sürecinin hızlandırılması amacıyla dergi web tabanlı makale gönderme ve hakemlik değerlendirme sistemini kullanmaktadır. ORCID hesabınız yoksa derginin web sitesine (http://filistin.org) girerek sayfanın sağ tarafındaki “Giriş” butonuna tıklayarak sistemde kendiniz için bir hesap oluşturmalısınız. Siteye girdikten sonra “makale gönder” butonu tıklayınız ve 1-5 adımlarını (1 Makale Üst Verileri, 2, Yazarlar, 3 Dosyalar, 4 Ek Bilgiler ve 5 Ön İzleme) takip ediniz. Gerekirse doc veya.docx formatındaki dosya elektronik posta yoluyla filistindergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Dergi hakkında duyuruları almak için dergiye giriş yaptıktan sonra sayfanın solundaki “kullanıcı” butonuna tıklayarak okuyucu veya yazar olarak dergiye üye olunuz.

Filistin Araştırmaları Dergisi’nin 9. sayısı makaleleri
ARAŞTIRMA MAKALELERİ
• Altay Tayfun ÖZCAN, Hülegü’nün Ortadoğu Seferinde Kudüs ve Kentin Moğol‒Haçlı İlişkilerinin Dönüşümündeki Yeri / Sayfalar : 1-19 PDF
• Eros CALCARA, The Reports Of Venetians And Pilgrims On Ottoman Palestine In The İtalian Sources (Xvith-Xviith Centuries) / Sayfalar : 20-39 PDF
• Tuncay YILMAZER, Armageddon Yolun Sonu - Yıldırım Orduları Kuzey Filistin'i Nasıl Terketti? / Sayfalar : 40-76, PDF
• Tuğçe ERSOY CEYLAN, 1948: Mekân-kırım Yoluyla Unutma Rejiminin Kuruluşu / Sayfalar : 77-107, PDF
• Pınar ÖZDEN CANKARA, Hanan Aşravi’nin Filistin Mücadelesi ve Twitter Üzerinden Kamu Diplomasisi Faaliyetleri / Sayfalar : 108-150, PDF
Kitap Tanıtımı
• Özgür ŞAHAN, James Barr, Kırmızı Çizgi: Paylaşılmayan Toprakların Yakın Tarihi / Sayfalar : 151-155PDF

CALL FOR PAPERS
Bulletin of Palestine Studies Forthcoming Issue to Be Published
Dear Scholar Greetings,
Ninth issue of Bulletin of Palestine Studies (BPS) was published online and in print under the editorship of Assistant Prof. Dr Gülsüm POLAT and Süleyman POLAT. Last issue is composed of a total number of five academic research papers and one book review.
Next Issue 10 of BPS for the Winter 2021 year is expected to be published on December 31, 2021 under the editorship of M Mustafa KULU. For the 10th issue, you can submit your articles until November 15, 2021.
Our journal is indexed by international indexes such as Index Copernicus, Scientific Indexing, CEEOL, DRJI and ISAM.
We look forward to receiving your manuscript for the forthcoming issue and next issues.
M Mustafa KULU
Bulletin of Palestine Studies
10th Issue Editor

Online Article Access
To view online current articles in the latest issue, please visit http://filistin.org/en/pub/issue/63167. You, your colleagues, and students will be able to view Full-Text articles (PDF) and have unlimited access to the journal (BPS is an open access and in print journal). If you would like to see back issues of the journal, please visit http://filistin.org/archive.
Online Article Submission
In taking a step toward expediting the publication process, the journal uses a web-based submission and peer-review system. If you have not got ORCID ID, you must create an account for yourself in the system by clicking “Login” at the right side of the journal web page (http://filistin.org). After you have logged in, click on the “submit a manuscript” button to submit a new manuscript and follow steps 1-5 (1 Manuscript Information, 2 Authors, 3 Files, 4 Additional Information, and 5 Review and Send). In case of necessity, the article in doc or docx format could be sent by e-mail to filistindergisi@gmail.com. To get announcements about journal, please became subscribers as a reader or authors in by clicking “users” button at the left side of the page after logging in.

Help for Article submission

 https://www.youtube.com/watch?v=gEX40CVtMhc

   Please do not hesitate to contact for helping

Scientific Advisory Committee

Ali BALCI, Assoc. Prof., Department of International Relations, Sakarya University, Sakarya, Turkey, <alibalci@gmail.com>

Ali MAHAFZAH, Prof. Dr., Department of History, The University of Jordan, Amman, Jordan, <ali.mahafzah@ju.edu.jo>

Ayşe Ömür ATMACA, Assistant Professor, Department of International Relations, Hacettepe University, Ankara, Turkey <oatmaca@hacettepe.edu.tr>

Ceyhun ÇİÇEKÇİ, Research Fellow, Department of International Relations, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey, <ceyhun.cicekci@gmail.com>

Eldar HASANOĞLU,  Assoc. Prof., İslami İlimler Fakültesi, Katip Çelebi University, İzmir, Turkey, <eldarhasanoglu@gmail.com>

Halil ERDEMİR, Assoc. Prof.Uluslararası ilişkiler Bölümü, Celal Bayar University, Manisa, Turkey, <uygula@yahoo.com>

Hasan Hüseyin GÜNEŞ, Assoc. Prof. Department of History, Bartın University, Bartın, Turkey, hgunes@bartin.edu. <hasan.h.gunes@gmail.com>

Hatice PALAZ ERDEMİR, Prof. Dr., Department of History, Celal Bayar University, Manisa, Turkey, <haticeerdemir@yahoo.com.tr>

Işıl IŞIK BOSTANCI, Assistant Professor., Department of History, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey, iibostanci@mku.edu.tr ibostanci@mku.edu.tr – <i.i.bostanci@gmail.com>

Ibrahim SLAİBİ, Assistant Professor , Al Quds University, Palestine,Department of basic education, Faculty of Educational Science 

İlhan ARAS, Assistant Professor, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir, Turkey, <ilhanaras@nevsehir.edu.tr>

Mahmoud YAZBAK, Prof. Dr., Department of Middle Eastern History, University of Haifa, Haifa, Israel, <myazbak@univ.haifa.ac.il>

Muhammad Al-HIZMAWI, Prof. Dr., Department of History, Qatar University, Qatar, <mhizmawi@qu.edu.qa>

Mustafa GÜLER, Prof. Dr., Department of History, Afyon Kocatepe University, Afyon Turkey, <mguler@aku.edu.tr>

Ömer Faruk HARMAN, Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf University, İstanbul, Turkey, <ofharman@fsm.edu.tr>

Özlem TÜR KÜÇÜKKAYA, Prof. Dr., Department of International Relations, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, <tur@metu.edu.tr>

Philipp O. AMOUR, Dr., Department of International Relations, Sakarya University, Turkey

Roberto MAZZA, Prof. Dr., Department of History, University of Limerick, Limerick, Ireland, <roberto.mazza@ul.ie>

Selim Ferruh ADALI, Assoc. Prof., Department of History, ASBÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Turkey, selim.adali@asbu.edu.tr

Şeyma AY ARÇIN, Assoc. Prof. Turizm Rehberliği Bölümü, Pamukkale University, Denizli, Turkey, <seymaay@gmail.com>

Tuğçe ERSOY, Assistant Professor, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İzmir Demokrasi University, İzmir, Turkey, <ersoytugce@gmail.com>

Yasemin AVCI, Prof. Dr., Department of History, Pamukkale University, Denizli, Turkey, <yavci@pau.edu.tr> 

 Sorted by name 

 

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Filistin Araştırmaları Dergisi- FAD

[Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة الدراسات الفلسطينية ]

ISSN: 2587-2532

E-ISSN 2587-1862 

www.filistin.org